Väljakutsed

Ettevõtete sisend on väljakutsete pakkumine, mida õpilaste meeskonnad lahendama hakkavad. See võib ettevõtte jaoks olla ka võimalus katsetada ideed, mille jaoks tal endal aega ei ole. Väljakutse keerukus on valitud kooliastme järgi. 

Kursuse üldine ülesehitus (startup mudel):

 • probleemist arusaamine, taustainfo kogumine
 • võimalike lahenduste kaardistamine
 • probleemi – lahenduse sobivuse testimine
 • toote – turu sobivuse testimine
 • projekti esitlemine

Valdkonnad:

 • Haridus ehk EdTech   
  • erinevad õpetamise võimalused
  • elukestev õpe
 • Rohemajandus ehk GreenTech
  • sorteerimine
  • ringmajandus
 • Küber ehk CyberTech
  • küberkiusamine
  • küberkaitse / küberteadlikkus
 • Tervis ehk HealthTech  
  • tervishoid (terviseteadus; sotsiaalsed tugistruktuurid)
  • toitumine
  • trenn 

Partnerkoolid:

 • Üldhariduskoolid
  • Vanalinna Hariduskolleegium 
  • Pelgulinna Gümnaasium
  • Järveotsa Gümnaasium
  • Vene Haabersti Gümnaasium
 • Kutsekoolid
  • Kehtna Kutsehariduskeskus
  • Pärnumaa Kutsehariduskeskus