Väljakutsed

Lehel olevad väljakutsete jaotuse aluseks on võetud strateegia “Eesti 2035” töömaterjal (https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035 ).

  • Oskused ja tööturg – LISA
  • Tervis ja sotsiaalkaitse – LISA
  • Kliima ja majandus – LISA
  • Riigivalitsemine – LISA
  • Ruum ja liikuvus – LISA

Kestliku arengu eesmärgid. Lisainfo Terveilm.ee

Projekti elluviimise võimalik protsess:

Õpetaja jaoks lisamaterjale vaata SIIT