Küberkiusamine – Telia

Küberkiusamine on kiusamine elektroonilistes suhtlusvahendites (arvuti, telefon jms). Kuna kiusamiseks kasutatav pilt, kommentaar, videoklipp jms on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega, võimaldavad elektroonilised suhtlusvahendid väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.

Telia Digitarga saade: suurim julgus on küberkiusamisest rääkida! Kaasatud on 2019 aasta cofounder programmi õpilaste tiim.

Osalemise tingimused:

 • Meeskonnas 4-6 inimest;
 • pakkuda lahendus kooli küberkiusamisele;
 • tähtajad oma lahenduse saatmiseks:
  • 8 detsember, 2019
  • 8 aprill, 2020

Kui te valite selle väljakutse siis palun andke kindlasti teada mirell@cofounder.ee. Siis teame teiega arvestada!

Mõned suunavad küsimused:

 • kuidas ennetada
 • kuidas küberkiusamise olukorras käituda
 • lahendus küberkiusamise ohvrile
 • kuidas käituda kiusajatega

Oma lahendus pakkuda slaidide formaadis (7-10 slaidi), mis peavad sisaldama:

 • probleemi püstitus ( nt küberkiusamine on iga 5nda koolilapse argipäev. Peamiselt on see populaarne 6-8 klassi õpilaste hulgas);
 • sihtgurpi uuring – oled küsitlenud vanusegruppi, kellele sa lahendust lood;
 • tood välja sihtgrupi peamised murekohad seoses küberkiusamisega;
 • lahendus mida sa pakud;
 • miks see lahendus hea on ja kuidas seda ellu viia. 

Peamised sammud lahenduse leidmisel:

 • Määratleda sihtgrupp (algkool, põhikool või vanuse järgi)
 • Küsitleda sihtgruppi
  • Kas probleem esineb
  • Mis võimalusi sihtgrupp näeb lahendusteks. Kuidas nad sooviksid abi saada.
 • Mõelda välja hea lahendus
 • Testida lahendust sihtgrupi hulgas
 • Teha oma koolis kampaania või infoplakat küberkiusamise vähendamiseks

Mis on küberkiusamine?

Küberkiusamine on kiusamine elektroonilistes suhtlusvahendites (arvuti, telefon jms). Kuna kiusamiseks kasutatav pilt, kommentaar, videoklipp jms on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega, võimaldavad elektroonilised suhtlusvahendid väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.

Üks suuremaid erinevusi küberkiusamise ja tavalise kiusamise vahel on see, et kui tavalise kiusamise eest saab koju peitu minna, siis küberkiusamine tuleb koju kaasa või on kodus isegi hullem. Oluline erinevus tavalise kiusamise ja küberkiusamise vahel on ka see, et küberkiusamise tagajärgi näeb kiusaja ajalise viivitusega. Sellest tulenevalt ei tajuta nii hästi kiusatavale põhjustatud valu ja kannatusi, mistõttu võib küberkiusamine olla jõhkram kui tavaline kiusamine.

Kuidas ära tunda küberkiusamist?

 • ähvardavate, õelate e-kirjade, tekstisõnumite, teadete jne korduv saatmine
 • isikliku informatsiooni väljameelitamine kelleltki ning selle levitamine vastu tema tahtmist
 • enese kellegi teisena eksponeerimine (murdes sisse tema elektroonilisse kirjakasti, vale nime all esinemine, ebaõige ja laimava sisuga e-kirjade ja sõnumite saatmine
 • internetikeskkondade (koduleht, suhtluskeskkond) loomine kaaslase üle naermiseks, alavääristamiseks või vaenu õhutamiseks
 • tavaliselt on kiusajaid/ähvardajaid mitu

Lõpptulemus

Õpilased pakuvad välja lahenduse, kuidas vähendada küberkiusamist ning esitavad seda slaidide abil õpetajatele, kooli juhtkonnale ja Telia esindajale (eelnevalt kokkulepitud ajal).

Lisamaterjalid, millega palume tutvuda:

Projekti partner:

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.